Cyberangrep i høytiden

– Det er viktig å ha beredskapen på plass også i julen fordi ting kan skje, og det har vi erfart. For to år siden ble en rekke norske virksomheter ble utsatt for alvorlige cyberoperasjoner i løpet av desember, forteller Martin Albert-Hoff, som leder Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM.

Senest i sommer ble et cyberangrep mot 12 norske departementer avdekket midt i fellesferien. Det er krevende å håndtere angrep til hverdags, og det blir krevende i ferier – om virksomhetene ikke er forberedt.

– Beredskap er billigere enn å rydde opp etter cyberangrep. Og ofte er det ikke mye som skal til for å forbedre sikkerheten for virksomheter flest. Svake passord og teknisk gjeld er og forblir norske virksomheters mest sårbare punkter. Og det er det mulig å gjøre noe med, ganske enkelt, sier Albert-Hoff.

NSMs tre konkrete råd for digital beredskap gjennom julen:

  1. Sjekk at kriseplanene dine er oppdatert. Lag en oversikt over ansatte som er eller kan være tilgjengelige om det skulle oppstå en hendelse. I tilfelle en digital krise er ansatte med teknisk kompetanse, kommunikasjonsmedarbeidere og ledelse sentrale.
  2. Gå gjennom grunnleggende sikkerhetstiltak i virksomheten. Dobbeltsjekk at flertrinnspålogging og sterke passord er på plass.
  3. Minn alle ansatte om at julen er høysesong for forsøk på digital utpressing, phishing og andre dataangrep.

– Det siste gjelder alt og alle, og derfor er det så viktig å minne om. Alle kan bli lurt i et svakt øyeblikk. Det er nettopp det trusselaktører satser på når de kjører svindelkampanjer. Enten de kjører phishing-kampanjer mot ansatte i virksomheter, eller forsøker å lure til seg julegaver fra netthandlere, sier Albert-Hoff.

Avslutningsvis oppfordrer Albert-Hoff virksomheter som opplever uregelmessigheter om å varsle Nasjonalt cybersikkerhetssenter. Alle varsler bidrar til at NSM kan bygge et godt situasjonsbilde av betydning for nasjonal sikkerhet.

Tips! Les mer om situasjonsbildet for digital sikkerhet i Norge: Nasjonalt digitalt risikobilde 2023

KILDE: NSM 04.12.23 

Heimevernet: en unik organisasjon

Som nasjon bidrar også Norge tungt i Ukrainas frihetskamp – humanitært som militært, der flere typer avdelinger stiller med sin spesialkompetanse. Heimevernet er intet unntak, og på vegne av Forsvaret har organisasjonen ansvaret for de to operasjonene Interflex i Storbritannia og Gungne i Trøndelag, der norske instruktører lærer bort grunnleggende soldatferdigheter.

Kompetanse og volum

Hvorfor er det HV som gjennomfører dette oppdraget for Forsvaret? Jo, blant annet på grunn av kompetanse og volum; rett kompetanse samt volumet av mennesker som kreves for å stå i det over tid. Eller sagt på en annen måte: 40 000 reservister som innehar en unik sivil-militær kompetanse – om det er for å beskytte sine kjære i hjemtraktene eller for å instruere ukrainere.

HV-sjef Frode Ommundsen uttrykker det slik i siste utgave av Offisersbladet: «Interflex og Gungne viser noe av det som bor i denne organisasjonen, eller organismen som en av mine forgjengere omtalte HV som. Kombinasjonen av den enkeltes militære kunnskaper og sivile erfaring gjør på sett og vis at hele personen puttes inn i oppdragsløsningen og leverer til toppkarakterer både på Værnes og i Storbritannia. Jeg har selv med egne øyne sett det», fremhever generalmajoren og mener at de to operasjonene gjør HV enda mer tidsriktig og viktig.

Anerkjenne

Skal HV fortsatt være en relevant aktør i totalforsvaret, må noen basiselementer være på plass – blant annet tilstrekkelig trening hvert år for å vedlikeholde og videreutvikle de grunnleggende soldatferdighetene samt trene med laget sitt. Føy også til tilfredsstillende personlig bekledning og utrustning; blant annet for den enkelte soldats motivasjon og organisasjonens samlede kampkraft.

Med andre ord: tilstrekkelig trening og utstyr er vel en nokså konkret måte å anerkjenne våre uniformerte lærere, snekkere, bønder, industriarbeidere, advokater, helsearbeidere, rørleggere og alle de andre på!