Om oss


Totalforsvaret samlet på Dombås før Trident Juncture 2018 Foto: Frederik Ringnes, Forsvaret

NTF er et forsvarsrelatert samarbeids- og interesseforum for organisasjoner og enkeltpersoner som er opptatt av samfunnssikkerhet og beredskap. Forumet er landsdekkende og partipolitisk uavhengig.