Huttemeg tu!

«Det snør, det snør, tiddeli bom
det er det det gjør, tiddeli bom
Nå snør det mye mer enn før,
tiddeli bom – og huttemeg tu.

Nyhetsbrev nr. 1 er distribuert

Årets første utgave er ute hos abonnentene.
Hovedoppslaget denne gang er hvordan vi som samfunn og som enkeltpersoner forholder oss til værfenomenet vinter.

– Informasjon til befolkningen særdeles viktig

«Det er viktig med en økt forståelse i samfunnet om hva beredskap innebærer. Dette gjelder alle nivå fra den enkeltes deltagelse gjennom egenberedskap, til frivillige organisasjoner og den overordnede samfunnsstrukturen. Forståelse oppnås gjennom opplæring og informasjon.»

Nyhetsbrev nr. 6 er distribuert

Årets siste utgave av NTFs nyhetsbrev er distribuert.
Hovedoppslaget denne gang er et intervju med daglig leder Hanne Garder.

Cyberangrep i høytiden

Ingen vil ha juleferien avbrutt av et cyberangrep. Med høytiden få dager og uker unna, deler NSM tre konkrete råd for digital beredskap for å sikre julefreden. God beredskap og klare planer for ferien tar ned risikoen for cyberangrep med alvorlige konsekvenser.

Heimevernet: en unik organisasjon

6. desember markerte Heimevernet 77 år, og over det ganske land markerte HV-soldater dagen ved å møte frem på arbeidsplassen iført uniform. En viktig synliggjøring av vårt lokale forsvar, som også er sterkt involvert i å utdanne ukrainske soldater.

Velkommen til vår nye nettside!

Endelig er vår nye nettside klar!
Nettsiden skal gi oppdatert informasjon om Norsk TotalforsvarsForum (NTF) og totalforsvaret i Norge.