Målrettet virksomhet


NTF har som formål å styrke landets beredskap ved å:

  • formidle informasjon om totalforsvaret
  • øke befolkningens kunnskap og bevissthet om samfunnssikkerhet og beredskap
  • medvirke i samfunnsdebatten
  • være høringsinstans for myndighetene
  • være brobygger mellom Forsvaret og det sivile samfunnet