Organisering


Årsmøtet: NTFs øverste myndighet.

Styret: Styreleder, nestleder og fem medlemmer.

Administrasjon: Daglig drift.

Fylkeskontakter: NTF har oppnevnt kontakter i hvert fylke som organiserer et nettverk av frivillige representanter.

H.M. Dronning Sonja er ærespresident i NTF og prinsesse Astrid fru Ferner er organisasjonens høye beskytter.