Historikk


Norsk TotalforsvarsForum (NTF) ble stiftet som Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) 9.april 1951 etter initiativ av H.K.H. Kronprinsesse Märtha, statsminister Einar Gerhardsen og stortingsrepresentant Claudia Olsen.

Mandatet var å samordne den innsatsen kvinner kunne gjøre for å styrke landets beredskap basert på totalforsvarskonseptet.

Et mer likestilt samfunn

De siste års utvikling har gått mot et mer likestilt samfunn hva gjelder utdannelse og arbeid, og 1. januar 2015 innførte Norge allmenn verneplikt for kvinner og menn. Som følge av dette var tiden moden for å endre KFBs navn i en mer kjønnsnøytral retning.

Organisasjonen mente også at det var hensiktsmessig å synliggjøre sitt engasjement for totalforsvaret, og dette gav derfor grunnlaget for det nye navnet Norsk TotalforsvarsForum fra 1. januar 2019.