Heimevernet: en unik organisasjon

Som nasjon bidrar også Norge tungt i Ukrainas frihetskamp – humanitært som militært, der flere typer avdelinger stiller med sin spesialkompetanse. Heimevernet er intet unntak, og på vegne av Forsvaret har organisasjonen ansvaret for de to operasjonene Interflex i Storbritannia og Gungne i Trøndelag, der norske instruktører lærer bort grunnleggende soldatferdigheter.

Kompetanse og volum

Hvorfor er det HV som gjennomfører dette oppdraget for Forsvaret? Jo, blant annet på grunn av kompetanse og volum; rett kompetanse samt volumet av mennesker som kreves for å stå i det over tid. Eller sagt på en annen måte: 40 000 reservister som innehar en unik sivil-militær kompetanse – om det er for å beskytte sine kjære i hjemtraktene eller for å instruere ukrainere.

HV-sjef Frode Ommundsen uttrykker det slik i siste utgave av Offisersbladet: «Interflex og Gungne viser noe av det som bor i denne organisasjonen, eller organismen som en av mine forgjengere omtalte HV som. Kombinasjonen av den enkeltes militære kunnskaper og sivile erfaring gjør på sett og vis at hele personen puttes inn i oppdragsløsningen og leverer til toppkarakterer både på Værnes og i Storbritannia. Jeg har selv med egne øyne sett det», fremhever generalmajoren og mener at de to operasjonene gjør HV enda mer tidsriktig og viktig.

Anerkjenne

Skal HV fortsatt være en relevant aktør i totalforsvaret, må noen basiselementer være på plass – blant annet tilstrekkelig trening hvert år for å vedlikeholde og videreutvikle de grunnleggende soldatferdighetene samt trene med laget sitt. Føy også til tilfredsstillende personlig bekledning og utrustning; blant annet for den enkelte soldats motivasjon og organisasjonens samlede kampkraft.

Med andre ord: tilstrekkelig trening og utstyr er vel en nokså konkret måte å anerkjenne våre uniformerte lærere, snekkere, bønder, industriarbeidere, advokater, helsearbeidere, rørleggere og alle de andre på!