Nyhetsbrev nr. 1 er distribuert

I forkant har vi fått diverse farevarsler i opptil flere farefulle farger presentert på tv-skjermen, så hvordan kan vi være mest mulig forberedt i de tusen hjem når noe skjer?

I tillegg finner du flere sivile- og forsvarsrelaterte saker.

Du kan tegne gratis abonnement på nyhetsbrevet vårt. Send epost til post@totalforsvar.no, eller bruk skjemaet du finner et annet sted på nettsiden.

– Informasjon til befolkningen særdeles viktig

2023 var året da intet mindre enn to kommisjoner – henholdsvis Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen – fremla sine anbefalinger, og som høringsinstans for myndighetene spilte Norsk TotalforsvarsForum inn sine synspunkter til de to berørte departementene.

Ovenfornevnte sitat er hentet fra NTFs høringsnotat datert 28. september til Justis- og beredskapsdepartementet, der organisasjonen som en av flere fikk uttale seg om NOU-rapporten «Nå er det alvor – rustet for en usikker fremtid» fremlagt 5. juni.

Vaktbikkje

Hva så med den påfølgende samfunnsdebatten etter de to fremlagte rapportene? Skuffende, mener daglig leder Hanne Garder og sikter blant annet til «den fjerde statsmakt».

– Jeg er egentlig skuffet over medias noe passive rolle i kjølvannet av de to fremleggelsene, for jeg synes det har vært lite fokus på konsekvensene for det norske samfunnet og befolkningen, poengterer hun.

Hanne lover imidlertid at NTF – i rollen som blant annet «vaktbikkje» – vil ha blikket kontinuerlig rettet på mange av de forholdene som kommisjonene har avdekket.

– Rapportene er særdeles solide i sine beskrivelser og konkrete i sine anbefalinger, og de ulike teamene må ikke bli liggende i en skuff, men «holdes varme». Det vil vår organisasjon gjøre både i skrifts form og ikke minst gjennom de ulike konferansene våre samt andre tiltak.

«Form og farge»

Konferanser er ett av de viktige virkemidlene for NTF i rollen som formidler av informasjon om totalforsvaret og gjennomførte i 2023 sine fire årlige: «Krisespill», «Totalforsvarskonferansen», «Sårbarhetskonferansen» i samarbeid med Norges Forsvarsforening og «Verdikonferansen» sammen med arbeidstakerorganisasjonen Parat forsvar.

Glemmes må heller ikke deltakelsen på «Arendalsuka» med to debatter på programmet, henholdsvis «Hvordan bemanne samfunnet i krise og krig?» i fellesskap med Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) og «Hvor robust er vår elektroniske kommunikasjon?».

Enn effekten av konferanser og debattmøter? Hanne er totalt sett fornøyd med gjennomføringen både med hensyn til tema og ikke minst gode foredragsholdere, men kunne nok ønsket seg både flere – og yngre – mennesker på arrangementene.

– Jeg skjønner at det ikke er like enkelt for folk å tilbringe en hel dag på en konferanse, med mindre tema er jobbrelatert, fremhever daglig leder, som nok ser for seg en litt annen «form og farge» på noen av neste års arrangementer – uten å gå for mye i detalj.

Egenberedskap siden 1951

Ett stikkord for NTFs virksomhet er fylkeskontaktene; altså organisasjonens «forlengede arm» over det ganske land. Særlig under den årlige «Egenberedskapsuka», i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, var flere av dem i aksjon lokalt.

Egenberedskap er imidlertid ikke noe nytt tema for NTF, ettersom organisasjonen har hatt dette på agendaen helt siden grunnleggelsen i 1951 og da under navnet Kvinners Frivillige Beredskap.

Derfor ser Hanne det som særdeles naturlig å støtte opp om denne årlige DSB-kampanjen. Viktigheten er innlysende, mener hun.

– I en travel hverdag er nok ikke alltid egenberedskap det folk har lengst fremme i bevisstheten, men jeg tror nok forståelsen er økende, sett på bakgrunn av den tiden vi lever i. Vi må altså – blant annet i samarbeid med DSB – bidra til å øke befolkningens kunnskap og bevissthet om samfunnssikkerhet og egenberedskap, der målet er et best mulig trygt og robust samfunn!