Regjeringen vil etablere beredskapslagre for korn
Hveteåker, Pixabay

Regjeringen vil etablere beredskapslagre for korn

Nå skal Norges beredskapslagre fylles med korn igjen. Tirsdag 2. juli signeres kontrakten med de som skal lagre korn på vegne av landet.

Saken oppsummert:

  • Norge gjenoppretter kornlagre over 20 år etter de ble avviklet.
  • En avtale om lagring av de første 30 000 tonnene med korn blir signert tirsdag.
  • Innen 2029 er planen å ha beredskapslagre for tre måneders forbruk av mathvete, det vil si 82 500 tonn korn.
  • Staten skal eie kornet, mens kommersielle aktører skal lagre og ta vare på det.
  • Pandemi, klimaendringer og krig i Europa gjør det nødvendig å bygge opp igjen kornlagrene.
  • Totalberedskapskommisjonen anbefalte i fjor å opprette kornlager, og foreslo et kornlager på seks måneders forbruk.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det skjer drøye 20 år etter at kornlagrene i Norge ble avviklet. Avtalen som blir signert tirsdag 2. juli, omfatter lagring av de første 30.000 tonnene med korn. Mot slutten av tiåret er planen at beredskapslagrene skal huse tre måneders forbruk av mathvete til bakerier, industri og husholdning. Det vil si 82.500 tonn med korn, ifølge regjeringen.

Viktig å styrke matberedskapen
Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) forteller at den sikkerhetspolitiske situasjonen er kraftig forverret. Derfor er det viktig å styrke beredskapen, også matberedskapen, mener han. – Matvareberedskap er en viktig del av dette. Vi må være forberedt på at utenkelige ting kan skje. Og, i en slik situasjon vil vi trenge mat, sier Pollestad.

Lagre over hele landet
Det er staten som skal eie kornet, mens kommersielle aktører skal lagre og ta vare på det. For i år og neste år, er det fire aktører som har skrevet under kontrakten om at de skal lagre tonnevis av korn på vegne av landet. En av dem er Strand Unikorn på Hamar. De øvrige er Norgesmøllene AS, Fiskå Mølle AS og Lantmannen Cerealia AS. Kontraktene er på 25 år. Det vil gi forutsigbarhet både for staten og aktørene som skal stå for lagringen, mener regjeringen.

Til høsten skal det lyses ut nye kontrakter med oppstart i 2026, 2027, 2028 og 2029.

Anbefaler seks måneders bruk
I fjor la Totalberedskapskommisjonen frem en rapport der de anbefalte regjeringen å opprette kornlager. Leder av kommisjonen, Harald Sunde, forteller at det i en beredskapssammenheng er det viktig å etablere lagre av råvarer og reservedeler for det vi trenger i en krisesituasjon. – Vi anbefalte at vi må etablere et lager av kornprodukter. Dette ble ytterligere understreket i vår, hvor vi også så at vi manglet såkorn på grunn av et uår året før, sier han. Han forteller videre at det er viktig å lokalisere hvor knapphet kan oppstå.
– For vi har et samfunn som er vant til å kunne kjøpe det vi trenger og vi har fått det akkurat i tide. Men, nå må vi endre vår tenkning til å være føre var.

I rapporten skrev kommisjonen at Landbruksdirektoratet i utgangspunktet anbefaler et kornlager på seks måneders forbruk.

Kilde: NRK

Norsk TotalforsvarsForum 26 juni 2024

Relaterte artikler

Se alle artikler

– Vi tror at det å starte med ungdommen peker fremover.

Uttalelsen kommer fra statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker. Statsforvalteren, politiet og Forsvaret foreslår at ungdommer i Finnmark skal få opplæring i sikkerhet og beredskap for å være forberedt om Russland går til krig mot Norge

Huttemeg tu!

«Det snør, det snør, tiddeli bom
det er det det gjør, tiddeli bom
Nå snør det mye mer enn før,
tiddeli bom – og huttemeg tu.

Nyhetsbrev nr. 1 er distribuert

Årets første utgave er ute hos abonnentene.
Hovedoppslaget denne gang er hvordan vi som samfunn og som enkeltpersoner forholder oss til værfenomenet vinter.