Velkommen til vår nye nettside!
Foto: Forsvaret

Velkommen til vår nye nettside!

Endelig er vår nye nettside klar!
Nettsiden skal gi oppdatert informasjon om Norsk TotalforsvarsForum (NTF) og totalforsvaret i Norge.

Intranett for tillitsvalgte vil komme etterhvert.

Vi tar gjerne i mot eventuelle kommentarer og synspunkter på den nye siden.

 

Norsk TotalforsvarsForum 07 desember 2023

Relaterte artikler

Se alle artikler

Huttemeg tu!

«Det snør, det snør, tiddeli bom
det er det det gjør, tiddeli bom
Nå snør det mye mer enn før,
tiddeli bom – og huttemeg tu.

Nyhetsbrev nr. 1 er distribuert

Årets første utgave er ute hos abonnentene.
Hovedoppslaget denne gang er hvordan vi som samfunn og som enkeltpersoner forholder oss til værfenomenet vinter.

– Informasjon til befolkningen særdeles viktig

«Det er viktig med en økt forståelse i samfunnet om hva beredskap innebærer. Dette gjelder alle nivå fra den enkeltes deltagelse gjennom egenberedskap, til frivillige organisasjoner og den overordnede samfunnsstrukturen. Forståelse oppnås gjennom opplæring og informasjon.»