Lenker


Totalforsvaret er den gjensidige støtten og samarbeidet mellom sivil og militær side for å forebygge, planlegge for og håndtere kriser i fred, sikkerhetspolitiske kriser og krig. Forsvarets hovedoppgave er å hevde Norges suverenitet og norske suverene rettigheter. I dette arbeidet avhenger Forsvaret av støtte fra det sivile samfunnet.
Under finner du lenker til mange viktige aktører innen totalforsvaret.

Storting og regjering

Forsvarsdepartementet / Forsvaret

Justis- og beredskapsdepartementet / DSB / Politiet

Helse- og omsorgsdepartementet / helseregionene

Klima- og miljødepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet / organisasjoner

Stat og kommune

Forsvarsrelaterte organisasjoner

Sivile organisasjoner