k

Organisasjon

Frivillige og faglige organisasjoner som vil arbeide for NTFs formål kan søke om tilslutning i NTF. Medlemsorganisasjonene betaler ingen kontingent, men stiller sine distribusjonskanaler til disposisjon for relevant informasjon fra NTFs sekretariat. NTF informerer gjerne også om konferanser og kurs i regi av sine tilsluttede organisasjoner. Inngående organisasjonsmedlemskap behandles av styret i NTF. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Navn på organisasjon

Kontakt person

Telefonnummer

E-post (obligatorisk)

webside

Besøksadresse

Kommentar