k

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du trenger informasjon, brosjyremateriell mv.
  • Organisasjonens epostadresse er: post@totalforsvar.no
  • Telefon til sekretariatet: 404 08 168
  • Organisasjonens postadresse er: Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo
  • Organisasjonens besøksadresse er: Bygning 60 på Akershus festning (liten, frittstående bygning i rød murstein)