k

Enkeltmedlem

Enkeltmedlemskap i NTF koster kun kr.250,- per kalenderår. Som medlem mottar du 2 utgaver av vårt tidsskrift  Trygge Samfunn, samt den digitale utgaven av tidsskriftet ca. hver tredje uke. I tillegg blir du invitert til alle våre konferanser og seminarer. Som medlem får du alltid gratis lunsj på våre arrangementer, så du tjener fort inn den årlige kontingenten.
Noter gjerne i kommentarfeltet om du kan tenke deg å stå på NTFs beredskapsliste for ditt fylke. Det vil si at du kan kontaktes av oss ved øvelser eller reelle hendelser. Vi blir årlig kontaktet av flere offentlige etater om å bistå ved øvelser – samt også i enkelte reelle hendelser, og har derfor behov for flere personer på listen vår. NTF mener det er viktig at de som trenger å øve får øvet.

    Navn

    Telefonnummer

    E-post

    Adresse

    Kommentar