k

Enkeltmedlem

Enkeltmedlemskap i NTF koster kun kr.200,- per kalenderår. Da mottar du inntil 4 utgaver* av vårt tidsskrift  Trygge Samfunn og blir invitert til alle våre konferanser og seminarer. Som medlem får du alltid gratis lunsj på våre arrangementer, så du tjener fort inn den årlige kontingenten. *Antall avhenger av økonomien.
Noter gjerne i kommentarfeltet om du kan tenke deg å stå på NTFs beredskapsliste for ditt fylke. Det vil si at du kan kontaktes av oss ved øvelser eller reelle hendelser. Vi blir årlig kontaktet av flere offentlige etater om å bistå ved øvelser – samt også i enkelte reelle hendelser, og har derfor behov for flere personer på listen vår. NTF mener det er viktig at de som trenger å øve får øvet.

Navn

Telefonnummer

E-post

Adresse

Kommentar