k

Redaksjon

Vi tar gjerne i mot artikler, tips og ideer til nettsiden og tidsskriftet Trygge Samfunn.
  • Redaktør: Jan Erik Thoresen, 908 31 362
  • Postadresse: Postboks 1550 Sentrum, 0015 OSLO
  • Besøksadresse: Bygning 60, Akershus festning
  • (Pilene viser veien inn hovedporten fra Kirkegata og innover festningsområdet til bygning 60)
bygning_60