k

Fylkeskontakter

 • NTF søker å oppnevne kontakter i hvert fylke som kan organisere et nettverk av frivillige, lokale representanter. En av hovedoppgavene er å samordne personer som kan stille opp på øvelser og når en krise virkelig rammer. Når en krise oppstår trengs det lokale krefter med lokalkunnskap. NTF er en verdifull ressurs som har sin naturlige plass i fylkenes og kommunenes beredskapsråd.
 • Vi kan bl.a.:
 • Ta del i forebyggende beredskapsplanlegging som ROS-analyser
 • Delta som rollespillere og markører i forbindelse med øvelser
 • Bistå i forbindelse med drift av evakuerings-, pårørende- og mottakssentre
 • Være behjelpelig med utfyllende tjenester som forpleining av mannskaper i Sivilforsvaret, Heimevernet etc.
 
 • AUST-AGDER Gro Jareid 976 34 035 / ghj.eid@gmail.com
 • BUSKERUD For tiden ingen representant. Ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å være aktivt med i NTF og/eller motta vårt gratistidsskrift Trygge Samfunn.

 • FINNMARK For tiden ingen representant. Ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å være aktivt med i NTF og/eller motta vårt gratistidsskrift Trygge Samfunn.

 • SOGN OG FJORDANE For tiden ingen representant. Ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å være aktivt med i NTF og/eller motta vårt gratistidsskrift Trygge Samfunn.
 • TELEMARK Åsne Fjeld 971 18 822 / aasnesfjeld@gmail.com
 • TROMS Arne Nik Karlstad 970 09 214 / anikol-k@online.no
 • TRØNDELAG For tiden ingen representant. Ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å være aktivt med i NTF og/eller motta vårt gratistidsskrift Trygge Samfunn.
 • VEST-AGDER Vera Ringdal Folkvord 915 81 675 / verafolkvord@hotmail.com
 • VESTFOLD Solfrid Bergan 975 34 676 / godt.salg@start.no
 • ØSTFOLD Mona Ringsrød 971 99 364 / monaanitarin@gmail.com