k

Fylkeskontakter

  • NTF søker å oppnevne kontakter i hvert fylke som kan organisere et nettverk av frivillige, lokale representanter. En av hovedoppgavene er å samordne personer som kan stille opp på øvelser og når en krise virkelig rammer. Når en krise oppstår trengs det lokale krefter med lokalkunnskap. NTF er en verdifull ressurs som har sin naturlige plass i fylkenes og kommunenes beredskapsråd.
  • Vi kan bl.a.:
  • Ta del i forebyggende beredskapsplanlegging som ROS-analyser
  • Delta som rollespillere og markører i forbindelse med øvelser
  • Bistå i forbindelse med drift av evakuerings-, pårørende- og mottakssentre
  • Være behjelpelig med utfyllende tjenester som forpleining av mannskaper i Sivilforsvaret, Heimevernet etc.
 


  • VESTLAND (Sogn og Fjordane) Se over
  • VIKEN (Buskerud) Se under
  • VIKEN (Østfold) Nina C R Solvi 926 67 111 / ninasol1@online.no