k

Psykisk førstehjelp

Psykisk førstehjelp 25.-26.03.11 001


Dagliglivets ulykker, sykdommer og kriser er noe vi mennesker alltid vil komme bort i, enten ved egen opplevelse eller at noen vi kjenner opplever det. Mennesket har utviklet ulike reaksjonsmåter i sitt forsøk på å mestre slike hendelser. Erfaring har vist at det er viktig å kjenne til de mest vanlige reaksjonene ved akutte kriser. Dette har betydning både for dem som rammes og for dem som skal være hjelpere i den akutte situasjon. Jo, mer de involverte kjenner til de normale krisereaksjoner og hvordan disse skal møtes, desto større er sjansen for at en skal komme gjennom en krise uten for store psykiske ettervirkninger. Det å være forberedt på hva vi kan forvente gjør det ukjente mindre farlig. Det finnes imidlertid ingen snarvei gjennom det vonde og vanskelige, men ved å være forberedt og ha kunnskap om hva som kan møte en, kan veien bli noe lettere å gå.

NTF har i denne forbindelse laget et kursopplegg som vi har kalt  – PSYKISK FØRSTEHJELP -.


Målgruppe Kurset passer for de som ønsker en innføring i temaet med sikte på å kunne gå inn som medmenneske og hjelpe personer i nærmiljøet som opplever en krisesituasjon. Alle personer vil som regel komme bort i en slik situasjon enten personlig eller som medmenneske. Derfor er målgruppen for dette kurset: alle mennesker.


Praktisk gjennomføring Kurset gjennomføres over 14 timer (skoletimer). Om en ønsker å bruke en helg på dette, eller om en ønsker å bruke kvelder, er opp til den enkelte arrangør.


Det foreslås at kurset legges opp med både plenumsforelesninger og gruppearbeid. Anbefalt antall deltakere totalt under forelesningene er 12-25, og i arbeidsgruppene 4-5 personer.


Den enkelte arrangør er selv ansvarlig for å skaffe lokaler og foredragsholdere. Det anses som en fordel å benytte lokale personer med erfaring fra krise- og sorgarbeid eksempelvis spesialsykepleier, psykolog, lege, psykiater, prest eller andre ressurspersoner.


Deltakerne får utdelt kursbevis etter gjennomført kurs.


Økonomi  Det anbefales å organisere kurset som «studiering m/forelesere» for å få dekket deler av utgiftene. Kurset er godkjent i Studieforbundet Næring og samfunn, tlf: 22 05 48 30, og er dermed også godkjent i andre studieforbund om disse ønskes brukt. Når det gjelder innmelding og godkjenning av de enkelte kurs på lokalplan, må det enkeltes studieforbunds regler gjelde. Det er også mulig å søke økonomisk støtte hos for eksempel fylkeslegen, det kommunale helseapparat eller private sponsorer.


Ved interesse, og for mer informasjon kan NTF kontaktes via post@totalforsvar.no eller 22478260.