k

Finn meg

Save0006
– et program for tryggere uteliv for barn. Det er viktig at barn opplever det som godt og trygt å ferdes ute i naturen. Voksne har ansvaret for å gi dem grunnleggende kunnskaper som skal bidra til denne opplevelsen. Hvert år er det barn som går seg bort i naturen, men nesten alle blir heldigvis funnet i god behold etter kortere eller lengre tid. Noen blir det ikke. ”Finn meg” er et undervisnings- og aktivitetsprogram for barn i alderen 4-10 år. Hensikten med kurset er å gi barn god kunnskap om ferdsel i naturen, og hvordan best mulig kunne takle situasjonen om man skulle gå seg bort. Det tar også for seg hva omsorgspersonell bør ha forberedt seg på for å kunne håndtere eventuelle krisesituasjoner. Programmet er opprinnelig amerikansk og ble hentet til Sverige av Civilförsvarsförbundet. Det har nå vært avholdt i flere år og blitt svært populært. Norsk TotalforsvarsForum (NTF) (tidl.Kvinners Frivillige Beredskap) fikk anledning til å gjennomføre programmet som et pilotprosjekt i Østfold. Med bakgrunn i de meget gode tilbakemeldinger vi fikk etter gjennomføringen, har vi etter den tid tilbudt kurset til barnehager og skoler over hele landet.
Opplegg For å kunne igangsette ”Finn meg” må undervisningspersonellet ha gjennomgått en opplæring som kvalifiserer til ”Finn meg”-leder. De som ønsker å ta kurset henvender seg til NTF. Dere vil så bli kontaktet av nærmeste instruktør for avtale om tid og sted for gjennomføring av kurset. Kursdeltakerne må selv sørge for et egnet lokale. Kurset koster kr. 2 000,- pr. gruppe. I tillegg kommer en deltakeravgift på kr.150,- per person. Det er satt en nedre grense på minst 10 deltakere pr. gruppe. Kurset tar 3-4 timer og kan for eksempel gjennomføres i forbindelse med en planleggingsdag. I opplæringsprogrammet inngår et omfattende instruksjonshefte, som blant annet tar for seg det å gå seg vill sett fra et psykologisk perspektiv, redsel, barns sårbarhet, ettersøkning, forslag til leker og hvordan kle barn for utendørsaktivitet. Det er en fordel om deler av opplæringen kan foregå ute i naturen. Etter gjennomført opplæring får man utdelt et kursbevis som ”Finn meg”-leder. Undervisning av barna kan ta til når man er ferdig utdannet ”Finn meg”-leder. Det er utarbeidet eget materiell til barna. Det består av en natursti med poster, en plakat, et aktivitetshefte, en fløyte og et diplom for gjennomført kurs. Materiellet er gratis og bestilles hos NTF av ”Finn meg”-lederen.
Hvordan komme i gang Hvis du synes at ”Finn meg” høres ut som et interessant opplegg for din barnehage, skole, speidergruppe mv., kontakter du Norsk TotalforsvarsForum per e-post eller telefon.