k

Kurs

Norsk TotalforsvarsForum (NTF) arbeider for å gjøre det norske samfunnet mer robust og mindre sårbart i møte med en krisesituasjon. NTF anser det som viktig at flest mulig har tilstrekkelig kunnskap om beredskap og sikkerhet hvis ekstraordinære hendelser skulle inntreffe, og tilbyr derfor informasjon og opplæring innenfor dette teamet.

Vi kan tilby følgende kurs:
  • ”Finn meg”–  er et undervisnings- og aktivitetsprogram for barn i alderen 4-10 år. Hensikten med kurset er å gi barn god kunnskap om det å ferdes ute i naturen, og hvordan best mulig kunne takle situasjonen om man skulle gå seg bort. Det omhandler også hva omsorgspersonellet bør ha forberedt seg på for å kunne håndtere eventuelle krisesituasjoner.
  • Psykisk førstehjelp Dagliglivets ulykker, sykdommer og kriser er noe vi mennesker alltid vil komme i befatning med – enten ved egen opplevelse eller noen vi kjenner til opplever. Kurset i ”Psykisk førstehjelp” gir noen allmenne retningslinjer for hvordan både enkeltindivider og hjelpeapparatet kan møte mennesker i krise.
  • Totalforsvaret – støtte og samarbeid Samfunnets sårbarhet har kommet i fokus. Vi har i de senere år opplevd større og mindre kriser som følge av naturens herjinger flere steder i landet.  Med utgangspunkt i totalforsvaret ønsker NTF med dette kurset å informere og skolere deltakerne i hovedområdene innen sivilt beredskap, hvordan beredskapen er lagt opp i fylker og kommuner, og ikke minst hvordan du som kan forberede deg på å møte en krisesituasjon.